Eduardo Benito

via It’s About Time: Fashion Illustrator Eduardo Benito 1891 – 1981