Isamu Noguchi

 

via Akari Prints | The Noguchi Museum