Mark Fairhurst

 

via Mark Fairhurst, artist – Bike Chain Ricci